Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen ligt je roeping

Aristoteles

Hoe het begon

Als kind speelde ik graag buiten. Het liefst met dieren om me heen. Dromend op het hek verloor ik mezelf in de mooiste en spannendste verhalen. Met in ieder verhaal de kern van de hechte vriendschap tussen mens en paard.

Het is de verbondenheid tussen mens en paard wat me altijd is blijven fascineren. Geraakt en met ontroering las ik verhalen en boeken van Monty Roberts. Het boek van de Paardenfluisteraar (Nicholas Evans) en later het boek van de Paardenjongen (Rupert Isaacson) heb ik meermaals gelezen. Het leek wel magie. Magie die ontstond door het oprecht willen begrijpen van het paard en zijn natuurlijke gedrag. Vanuit dat begrip zijn de zogenaamde paardenfluisteraars in staat om aan te sluiten en mee te bewegen. Hierdoor ontstaat een veilige en natuurlijke relatie waarin mens en dier op een bijna magisch harmonieuze wijze kunnen samenwerken. Wat verlangde ik naar die verbondenheid. Dat leek me het ware geluk.

De magie van de kudde

Later ging ik me verdiepen in het gedrag binnen groepen paarden, kuddes. En vaak heb ik me afgevraagd hoe de wereld eruit zou zien als mensen op dezelfde wijze met elkaar om zouden gaan. Niet altijd bepaald zachtzinnig. Tegelijkertijd wel heel duidelijk. Een grens is een grens. Ieder paard zijn eigen rol en positie en daar is ieder paard akkoord mee. Spanningen worden meteen uit de weg geruimd. Immers een op de kudde gerichte blik, mist het gevaar van buiten.

Dikwijls heb ik gedacht:’ Wat een verademing’.

Wijma Coaching - nuchter en respectvol

Terug in mijn kracht door paardencoaching

Ondanks dat ik al veel kennis en ervaring had opgedaan tussen de paarden, schoot de liefde voor paarden rechtstreeks in mijn hart tijdens een proefsessie Coachen met paarden. Aan den lijve ervoer ik dat ik mijzelf gedurende mijn leven steeds kleiner had laten maken. Mijn lichtje vol ideeën, plannen en voorstellen was langzaamaan aan het uitdoven. Ik durfde het podium niet meer te pakken. Echter bij dat paard, tijdens die proefsessie, ondervond ik binnen 10 minuten waar mijn kracht zat. Ik merkte hoe ik met hele kleine veranderingen in mijn eigen houding en mindset de natuurlijke leider in mij wakker schudde. En het mooie was… het was oké. Voor het paard én voor mezelf.

Na de proefsessie reed ik licht verward en met een grote grijns op mijn gezicht richting huis. En in de auto op de A7 ter hoogte van Sneek belde ik uitgelaten en overstromend met een vreemd soort gevoel van geluk mijn vriendin. De eerste zin was meteen alles omvattend: ’Wat ik nu heb meegemaakt! Ik kan het bijna niet in woorden vatten, maar het voelt zó goed. Dit is waar ik mee verder wil. Dit is aanvullend op waar ik eerder altijd zo blij van werd in mijn werk. Het voelt als thuis’.

Alles wat aandacht krijgt groeit

Vanaf dat moment kwam alles in een stroomversnelling. Niet als vanzelf. Wel door de bewuste keuzes die ik maakte (met de nodige keuzestress, dat wel). Ik schreef me in voor de opleiding ‘NLP coachen met paarden’, ik ging in gesprek met mijn toenmalige werkgever, ik schrapte de activiteiten die geen bijdrage leverden aan mijn doelen en ik won advies in bij verschillende mensen omtrent het werken als zelfstandige. Door dit alles merkte ik dat ik focus begon te krijgen én open ging staan voor dat wat ook mogelijk was. Mijn blik verruimde, werd helderder en de energie ging waar deze moest gaan.

Tijdens de opleiding startte ik met coachen. Iedere keer werd ik verrast door de sensitiviteit en zorgzaamheid van mijn paarden. Al bereidde ik iedere sessie met zorg voor, een sessie was nooit voorspelbaar. Ik merkte dat daar ook juist mijn kracht zit. Meebewegen met de paarden en afstemmen op dat wat zich aan dient en wat nodig is.

Na ruim 40 sessies was het voor mij duidelijk. Dit wilde ik blijven doen. Vrij snel na de opleiding ‘NLP coachen met paarden’ werd Wijma Coaching dan ook een feit.

 

Mijn Team

Wijma Coaching paard Blackie
Wijma Coaching paard Maura
Wijma Coaching pony Bobby
Jeanet en Blackie

Wijma Coaching

Het enthousiasme over het coachen met paarden neemt nog steeds toe. Iedere sessie is raak en raakt me. Het levert mensen zoveel op. Ik zie mensen synchroniseren. Wat voor mij niet meer en niet minder betekent dat de binnenkant (gevoel/emoties) overeen komt met dat wat je aan de buitenkant (lichaamstaal) ziet. Ik zie mensen worstelen met het prioriteit geven aan hun eigen behoeftes om in dezelfde sessie te ervaren wat het zou opleveren als ze dit wel gaan doen. Veelvuldig verschijnt er dan een ontspannen glimlach op het gezicht.

Mensen krijgen houvast en overzicht, worden zelfverzekerder en gaan hun eigen plek innemen waardoor ze voorzichtig tot bloei komen. En daar ben ik iedere keer getuige van en kan ik een bijdrage aan leveren! Wauw!

Ik ben dan ook trots op mijn bedrijf. Een coachbedrijf met paarden waarin mijn passie, kennis, werk- en levenservaring als vanzelf samenvloeien. Een coachbedrijf dat ik run met een missie. Een missie om bij ieder mens het gevoel te laten ontstaan dat ze er toe doet, dat ze van waarde is en dat ze haar waarde volop mag delen, zodat ze in staat is vrij, energiek en authentiek te leven.